Formularz informacyjny

Prosimy wypełnić wszystkie pola.

Jeśli nie ma w szkole osoby odpowiedzialnej za pracownię prosimy wpisać: "brak".

Doświadczenie w prowadzeniu Pracowni Robotycznej:
Tak          Nie

Czy szkoła potrzebuje dodatkowego opiekuna z doświadczeniem w zakresie robotyki szkolnej?
Tak          Nie

Czy szkoła będzie korzystała z pomocy eksperta w ramach help-desku?
Tak          Nie

Wyposażenie pracowni

Prosimy wymienić wszystkie urządzenia oraz podać liczbę jeśli jest ich kilka.
W przypadku braku danego typu wyposażenia prosimy wpisać: "brak".

Czy w celu wyposażenia pracowni robotycznej szkoła korzystała z dofinansowania w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"?
Tak          Nie


Piotr A. Wrzecioniarz
Lider Projektu
+48 602-475-328
                                                                  Tomasz Pasiut
Kierownik Sekcji Technicznej
+48 607-495-350